Village of Mapleton, Hollis Township, Peoria County, Illinois, United States