Township of Neche, Pembina County, North Dakota, United States