White Oak Cemetery, Mountain Township, Howard County, Arkansas, United States