Memorial Park Cemetery, Benton, Benton Township, Franklin County, Illinois, United States