White Oak Cemetery, Forreston Township, Ogle County, Illinois, United States