Monte Ne Shores, Township 2, Benton County, Arkansas, United States