Almora, Elgin Township, Kane County, Illinois, United States