Huron City, Saint Vincent Township, Kittson County, North Dakota, United States