Town of Gordon, Houston County, Alabama, United States