Mountain Grove, White Oak Township, Franklin County, Arkansas, United States