Gum Spring Cemetery, Benton Township, Fulton County, Arkansas, United States