Township of Teutopolis, Effingham County, Illinois, United States