Village of Astoria, Astoria Township, Fulton County, Illinois, United States