Saint John's Lutheran Cemetery, Artesia Township, Iroquois County, Illinois, United States