Washington Memorial Cemetery, Plato Township, Kane County, Illinois, United States