North Prescott, Franklin County, Massachusetts, United States