Pleasant Ridge Cemetery, Joy Township, White County, Arkansas, United States