Adelaida Cemetery, San Luis Obispo County, California, United States