Town of Redington Beach, Pinellas County, Florida, United States