Kurras Mobile Village, Volusia County, Florida, United States