Ebenezer Cemetery, Milton, Fulton County, Georgia, United States