Mount Hope Cemetery, Gordon County, Georgia, United States