City of Exira, Exira Township, Audubon County, Iowa, United States