Irving, Iowa Township, Benton County, Iowa, United States