Union Cemetery, Pomeroy, Butler Township, Calhoun County, Iowa, United States