Mount Vernon Cemetery, Mount Vernon Township, Cerro Gordo County, Iowa, United States