Eureka, Benton Township, Fremont County, Iowa, United States