Saint Theresa Cemetery, Prairie Springs Township, Jackson County, Iowa, United States