Union Cemetery, Newton, Newton Township, Jasper County, Iowa, United States