Potosia, Liberty Township, Plymouth County, Iowa, United States