Schaller Cemetery, Eureka Township, Sac County, Iowa, United States