City of Wheaton, Milton Township, DuPage County, Illinois, United States