Britton Cemetery, Kaskaskia Township, Fayette County, Illinois, United States