Mount Nebo Cemetery, Knight Prairie Township, Hamilton County, Illinois, United States