Harris Grove, Pendleton Township, Jefferson County, Illinois, United States