Druce Cemetery, Third Lake, Avon Township, Lake County, Illinois, United States