White Flock Cemetery, Lamoine Township, McDonough County, Illinois, United States