Keithsburg Cemetery, Keithsburg Township, Mercer County, Illinois, United States