Village of Freeburg, Freeburg Township, Saint Clair County, Illinois, United States