Smithton-Franklin Cemetery, Smithton, Smithton Township, Saint Clair County, Illinois, United States