Cimic, Divernon, Divernon Township, Sangamon County, Illinois, United States