East Clinton, Garden Plain Township, Whiteside County, Illinois, United States