Township of Garden Plain, Whiteside County, Illinois, United States