White Oak Cemetery, Kansas Township, Woodford County, Illinois, United States