Township of Stanton, Linn County, Kansas, United States