City of Emmett, Emmett Township, Pottawatomie County, Kansas, United States