Chisholm-Nydegger Cemetery, Garrett County, Maryland, United States