Gordon Cemetery, Gordon Township, Todd County, Minnesota, United States