Town of Ionia, White Township, Benton County, Missouri, United States