Eaton Cemetery, Thomas Township, Ripley County, Missouri, United States